155. அப்பனின் கைகளால் அடிப்பவன்

by

முன்பு போல் அடிக்கடி வரமுடியாமல் போன பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களைப் பற்றி அறிய காரணங்கள் பல இருந்தும் முதற் காரணம் இப்படித்தான் தோன்றுகிறது தெரிந்து இருக்குமோ என் சாதி. வீட்டை அலங்கரித்தலென்பது மறைத்ததை இருப்பதோடு சேர்த்தல் உனக்கு. இருப்பதை மறைப்பது எனக்கு. சேரிக்கு வெளியே கோணல் கோணலாய்… Continue reading