141. முடிசூடா ராணிகள்

by

பஞ்ச பாண்டவர்கள் பகையை வென்று கொடி நட்டதும் பெண்ணாலே கொள்ளை கொள்ளும் ஒரு வெள்ளை தாஜ்மஹால் வந்ததும் பெண்ணாலே பாண்டிமன்னன் அரண்மனை மண்ணோடு மண்ணாகி போனதும் பெண்ணாலே – திருமதி ஒரு வெகுமதி திரைப்படப் பாடல் (வைரமுத்து என நினைக்கிறேன்) உலகெல்லாம் இராணுவ முகாமிட்டுக் கொண்டு… Continue reading