173. வாத்து, எலி, வால்ட் டிஸ்னி!

by

கடந்த கொஞ்ச நாட்களாகவே புத்தகம் பக்கத்தில்ரொம்ப சீரியசான புத்தகங்களாகவே பதிவிடப்பட்டு வருகின்றன.  இந்த போக்கை வன்மையாகக் கண்டிக்கும் விதமாக ஒரு ஜாலி புத்தகம். 🙂 பணம் பண்ணுவதற்காக நான் படமெடுப்பதில்லை. மேலும் படங்களை எடுப்பதற்காகத்தான் நான் பணம் சம்பாதிக்கிறேன். – வால்ட் டிஸ்னி எனக்கு அவரைப்… Continue reading