81. தமிழகத்தின் மரபுக் கலைகள்

by

பதிவிடுகிறவர் நண்பர் ஞானசேகர். நன்றி! வெள்ளத்தின் பெருக்கைப் போல் கவிப்பெருக்கும்கலைப்பெருக்கும் மேவுமாயின்பள்ளத்தில் வீழ்ந்திருக்கும் குருடரெல்லாம்விழிபெற்றுப் பதவிகொள்வார்– மகாகவி போலச்செய்யும் மனித மனப்பாங்குதான் கலைகள் தோன்றக் காரணம்.– அரிஸ்டாடில்——————————————————-புத்தகம் : தமிழகத்தின் மரபுக் கலைகள் – களப்பணியும் ஆவணமும் கைகோர்க்கும் பதிவுகள்ஆசிரிய‌ர் : எழிலவன் (வையம் கவிதைக்… Continue reading