176. சீவன்

by

‘பூ’ என்ற தலைசிறந்த திரைப்படம், ச.தமிழ்ச்செல்வன் என்ற எழுத்தாளரை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தியது. அவர் எனக்குக் கந்தர்வன் என்ற இன்னொரு எழுத்தாளரை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார். ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— புத்தகம்: சீவன் (கந்தர்வன் – தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறுகதைகள்) ஆசிரியர்: கந்தர்வன் கதைத்தேர்வு: ச.தமிழ்ச்செல்வன் வெளியீடு: பாரதி புத்தகாலயம் முதல் ஈடு:… Continue reading