138. காஃபிர்களின் கதைகள்

by

புத்தகம்: காஃபிர்களின் கதைகள் தொகுப்பாசிரியர்: கீரனூர் ஜாகிர்ராஜா வெளியீடு: எதிர் வெளியீடு (http://ethirveliyedu.in/) பக்கங்கள்: 208 விலை: ரூபாய் 160 வாங்கிய இடம்: New Book Lands, வடக்கு உஸ்மான் சாலை, தியாகராய நகர், சென்னை (http://www.newbooklands.com/) காஃபிர்களின் கதைகள். காஃபிர் என்றால் இஸ்லாம் மார்க்கத்தைப் பின்பற்றாதவர் அல்லது… Continue reading