75. வாடாம‌ல்லி

by

பதிவிடுகிறவர் நண்பர் ஞானசேகர். நன்றி! காகிதப் பூவுன்னு கண்மூடிப் போனீரோ – என்ராசாவே வாடாமல்லின்னு பேசாமல் போனீரோ… நானும் அப்பனுக்கு வேப்பங்காய் அண்ணனுக்கு எட்டிக்காய் ஊருக்கு திருஷ்டிக்காய் ஒனக்குக்கூட ஊமத்தங்காய் செடியாய் முளைச்சிருந்தால் பூவாய் மலர்ந்திருப்பேன் கொடியாய் வளர்ந்திருந்தால் கொம்புலே படர்ந்திருப்பேன் நதியாய்ப் பிறந்திருந்தால் கடலிலே… Continue reading