96. சோளகர் தொட்டி

by

Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.– Lord Acton ————————————————————————————————————————–புத்தகம் : சோளகர் தொட்டிஆசிரிய‌ர் : ச‌.பாலமுருகன்வெளியீடு : எதிர் வெளியீடு (http://ethirveliyedu.in/)முதற்பதிப்பு : டிசம்பர் 2010 (முதல் 5 பதிப்புகள் வனம் வெளியீடு (2004-2006); 6ம் பதிப்பு விடியல்)விலை… Continue reading