16. மேல்மாடி (All about Brain)

by

விமர்சனம் செய்கிறவர் நண்பர் ஞானசேகர். நன்றி! மூளையின் மகத்துவம் அறிய பியானோ வாசித்துப் பாருங்கள்.-யாரோ டினோஸர்களில் சில இனங்கள் அழிந்ததற்குக் காரணம் மூளையின் உயரமே.- அறிவியல் ஆராய்ச்சி———————————————————–புத்தகம்: மேல்மாடி (All about Brain)ஆசிரியர்: ஜி.எஸ்.எஸ்விலை: 60 ரூபாய் (!!!)மொழி: தமிழ்வெளியிட்டோர்: நலம் (கிழக்கு பதிப்பகம்)———————————————————–வழக்கம்போல் ஆசிரியரைப்… Continue reading