126. ஜாதியற்றவளின் குரல்

by

The communalism of a majority community is apt to be taken for nationalism. – Jawaharlal Nehru உன் குழந்தைகளை மார்பிலே சரித்துக்கொண்டு புராணக் கதைகளைச் சொல்லிவை அப்படியே நீயொரு கொலை நிகழ்த்தினாய் என்பதையும் – சுகிர்தராணி (‘காமத்திப்பூ’ புத்தகத்தில் ‘நீ… Continue reading