145. நளவெண்பா

by

இரண்டு அடி கொடுத்தால்தான் திருந்துவாய் வாங்கிக் கொள் வள்ளுவனிடம்! – கவிஞர் அறிவுமதி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் தாவரங்களை வகைப்பிரித்த கார்ல் லின்னேயஸ், அடர்ந்து உயர்ந்து வளர்ந்தாலும் மூங்கில் மரமல்ல என்று புல் இனத்தில் வைத்தார். உலகிலேயே மிக வேகமாக வளரும் தாவரமான மூங்கில், ஒருவித்திலை வகை புல்… Continue reading