139. குன்னூத்தி நாயம்

by

புத்தகம்: குன்னூத்தி நாயம் ஆசிரியர்: ஹரிகிருஷ்ணன் (http://manalveedu.blogspot.in/) வெளியீடு: எதிர் வெளியீடு (http://ethirveliyedu.in/) முதல் ஈடு: திசம்பர் 2013 பக்கங்கள்: 142 (உள்ளடகத்தில் பக்க எண்கள் தவறாக இருக்கின்றன. அடுத்த பதிப்பில் திருத்திக் கொள்ளவும்) விலை: ரூபாய் 120 வாங்கிய இடம்: New Book Lands,… Continue reading