122. வெண்ணிற இரவுகள்

by

ஒவ்வொரு சந்திப்பின் முடிவில் மிகவும் ஆயாசமடைந்து கணவர்கள் மட்டுமே நண்பர்களாக இருப்பது நல்லது என்று யோசிக்கத் தொடங்குகிறாள் – மனுஷ்யபுத்திரன் (‘சிநேகிதிகளின் கணவர்கள்‘ கவிதையிலிருந்து)   முட்களின் நடுவில் லீலிமலர்ப் போலவே இளங்கன்னியர் நடுவில் விளங்குகிறாள் என் அன்புடையாள். – திருவிவிலியம் (சாலமோனின் உன்னத சங்கீதம்… Continue reading