152. பாரதியார் ஆத்திசூடி விளக்கக் கதைகள்

by

(நாளை யாரையோ கொண்டாடக் கட்டாயப்படுத்தப்படும் என் தமிழ்ச் சமூகத்திற்கு, இன்று நம் பாரதியின் பிறந்த நாள் நினைவாக …) ஆத்திச்சூ இது ஆத்திச்சூ இது நியூ வே ஆத்திச்சூடி கூழானாலும் குளிச்சுக் குடி கந்தையானாலும் கசக்கிக் கட்டு அறம்செய விரும்பு மவனே ஒப்புரவொழுகு ஆத்திச்சூடி டெல்… Continue reading